ABOUT

 

RADICAL BOOK ACADEMY είναι μια σύνθετη ονομασία που δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνεται απόλυτα στην κυριολεκτική, ονομαστική της μορφή.

Καταρχήν, ο όρος «ριζοσπαστικός» μετά από μακροχρόνιες περιπέτειες αφομοιωτικής χρήσης που υπέστη, τείνει να απολέσει τη σημασία του ως έκφραση των επιθυμιών και δυνατοτήτων μιας ριζικής αμφισβήτησης και ρήξης με τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες κι αξίες κι ενός γενικευμένα απελευθερωτικού μετασχηματισμού της υπάρχουσας κοινωνικής οργάνωσης της ζωής, καταντώντας πολλές φορές μια ύπουλη και φθαρμένη κοινοτοπία στα χείλη αριστερών (ή και κεντρώων ή δεξιών) πολιτικολογούντων, πρωτοποριακών καλλιτεχνών, ακόμα και τεχνοκρατών απ’ τον χώρο του επιχειρηματικού  μάνατζμεντ και της διαφήμισης.

Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται για τα ριζοσπαστικά εγχειρήματα μια στάση εγκατάλειψης στην επικρατούσα σύγχυση που έχει καλλιεργηθεί προς όφελος της υπεράσπισης των εξουσιαστικών δομών, των καπιταλιστικών σχέσεων και των πολυποίκιλων θεαματικών μηχανισμών· αντιθέτως, κάθε ριζοσπαστική κίνηση οφείλει πάντοτε να επιμένει επίπονα κι υπομονετικά, να ξαναεφευρίσκει τον εαυτό της και να επεξεργάζεται βαθύτερα τις αναζητήσεις και τους πειραματισμούς της, επισημαίνοντας ενίοτε κάθε ενοχλητική σκιά που συνοδεύει τα περάσματά της.

Έπειτα, ο όρος «βιβλίο» είναι κάπως περιοριστικός των φορέων γραπτής επικοινωνίας, καθώς σύμφωνα με την κυριολεκτική, επιστημονικά καθιερωμένη σημασία του, δεν περιλαμβάνει ένα πλήθος μορφών έντυπου λόγου, όπως εφημερίδες, περιοδικά, μπροσούρες, κτλ. Αλλά μια επιμονή σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο ζήτημα ορολογίας θα μπορούσε κάλλιστα να συνιστούσε έναν ανούσιο σχολαστικισμό.

Τέλος, η «ακαδημία» είναι μια έννοια που έχει υποστεί πολλούς μετασχηματισμούς στη σημασία της από την πρώτη ετυμολογία και τις πρώτες χρήσεις της στην ελληνική αρχαιότητα (Ακα-δημία: «εκάς»=μακριά + «δήμος»=λαός, πόλη/ Ακάδημος: μυθολογικός αττικός ήρωας/ Ακαδήμεια: άλσος προαστίου των Αθηνών αφιερωμένο στον Ακάδημο/ Ακαδημία: φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε στην Ακαδήμεια ο Πλάτων). Στις μέρες μας, ο όρος αναφέρεται στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα μιας χώρας, στα υπόλοιπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια), χρησιμοποιούμενος άλλοτε και για οποιαδήποτε άλλα κέντρα εκπαίδευσης.

Η συχνή επικράτηση στην καθομιλουμένη γλώσσα της εποχής μας, της χρήσης της έννοιας του «ακαδημαϊσμού» σε έμμεση συνάφεια με κάποιον συντηρητισμό, δεν μπορεί παρά να προβοκάρει –παραπλεύρως έστω– μια ειρωνική υιοθέτηση του όρου «ακαδημία» απέναντι στις λογικές διδακτισμού που προκύπτουν είτε από μια σχολαστική προσήλωση σε μια τρόπον τινά ακαδημαϊκού τύπου συγκρότηση της ριζοσπαστικής σκέψης, είτε από μια στρατηγική προσήλωση στη παραγωγή ριζοσπαστικής θεωρίας μέσα από πανεπιστήμια ή άλλους θεσμικούς φορείς και γενικότερα πλαίσια της κατεστημένης κοινωνικής πραγματικότητας.

Όσον αφορά την υιοθέτηση της αγγλικής απόδοσης, δεν έχει να κάνει με κάποιον μοντερνιστικών αξιώσεων αγγλισμό. Πιο πιθανό είναι να εξυπηρετεί τεχνικές, αισθητικές ή ηχητικές παραμέτρους, αλλά ακόμα πιο πιθανό να θέλει να «παίξει» με την αμφισημία που πιο εύκολα δημιουργεί η αγγλική γλώσσα ως προς το ποιο ουσιαστικό προσδιορίζει το περιβόητο επίθετο radical…

radicalbookacademy@riseup.net

(Μάρτιος 2019)